Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Roháček, Jiří, 1962-
Datum úmrtí nebo zániku: nar.21.7
Místo úmrtí nebo zániku: Praha (Česko)


Citace: Jeho: Nápisy města Kutné Hory
Citace: www (Ústav dějin umění)
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 21.7.1962 v Praze. PhDr., CSc., archivář se zaměřen na středověkou a novověkou epigrafiku, na nápisy ve vztahu k uměleckému dílu, na sepulkrální plastiku a prameny k dějinám umění; vědecký pracovník a vysokoškolský učitel.
archivář se zaměřením na středověkou a novověkou epigrafiku, na sepulkrální plastiku a prameny k dějinám umění