Skip to main content

Detail autority

autorské právo
Jiný tvar jména: copyright
Jiný tvar jména: kolektivní autorství
Jiný tvar jména: kolektivní správci autorských práv
Jiný tvar jména: licenční smlouvy nakladatelské
Jiný tvar jména: povinný výtisk
Jiný tvar jména: umělecké smlouvy
Jiný tvar jména: osiřelá díla
Jiný tvar jména: plagiátorství
Jiný tvar jména: poctivé užití díla
Jiný tvar jména: tantiémy
Jiný tvar jména: veřejné licence
Jiný tvar jména: volné dílo
Jiný tvar jména: právo duševního vlastnictví

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě