Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Dušátko, Drahomír


Citace: Dušátko,D.: Vojenský zeměpisný ústav-hitorie, tradice a odkaz
Citace: www(Agentura vojenských informací a služeb)
Citace: www(Vojenský zeměpisný ústav)
Status/Správní celek: definitivní
Prof.ing.,CSc., vojenský geodet a kartograf.
plk., Ing.,geodet