Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Šolín, Josef, 1841-1912

Vazby: Šolín, Josef M., 1841-1912

Citace: PNP-LA
Citace: Šolín, Josef M.: Ueber graphische Integration. In: Abhandlungen der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Ročník 5, 1872, ISSN 1803-5795.
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 19. 3. 2018
Narozen 4. 3. 1841 v Trhové Kamenici, zemřel 19. 9. 1912 v Praze. Ing., Prof., český matematik, práce z oboru.
český technik