Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Faraday, Michael, 1791-1867


Citace: Ilustrovaný encyklopedický slovník. Praha: Academia, 1980.
Citace: J.Folta : Jmenovci mezinárodních jednotek
Fyzik, chemik. Objevil indukci, samoindukci, diamagnetismus a zákony elektrolýzy, zavedl pojem el. a magn. pole a siločar, vysvětlil princip elektromotoru a zavedl novou metodu zkapalňování plynů: farad (F)= jednotka elektrické kapacity v soustavě Si.
angl. fyzik a chemik