Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Petrusek, Miloslav, 1936-2012

Vazby: Grňa, Petr, 1936-2012

Citace: Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova : Bibliografický sborník Praha 2002
Citace: PNP-LA
Citace: Petrusek, Miloslav a kol.: Dějiny sociologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 3. 2. 2014
Narozen 15. 10. 1936 ve Zlíně, zemřel 19. 8. 2012. Prof., PhDr., CSc., sociolog, v letech 1991-1997 děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, v letech 1997-2000 prorektor Univerzity Karlovy. Autor prací a překladů z oboru.