Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bacílková, Bronislava


Citace: V. Řehák, J. Šedivý, B. Bacílková: Nezvaní hosté v domácnosti
Citace: www(Vědecká knihovna v Olomouci)
Citace: www(Národní archiv, cit. 28. 4. 2011)
Status/Správní celek: definitivní
PhMr., pracovnice Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu, autorka prací o mikrobiální kontaminaci dokumentů, rozpadu papíru, ochraně a dezinfekci knih a archiválií.
autorka prací o mikrobiální kontaminaci dokumentů, rozpadu papíru, ochraně a dezinfekci knih a archiválií.