Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bakala, Jaroslav, 1931-2008


Citace: PNP-LA
Citace: Region Opavsko, 2. 9. 2008, str. 1.
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 7. 1. 1931 v Rimavské Sobotě (Slovensko), zemřel 22. 12. 2008. Doc., PhDr., CSc., historik, zabýval se českými dějinami středověku, politickými dějinami novověku a regionální historií Slezska.