Skip to main content

Detail autority

učňovský výcvik
Jiný tvar jména: odborný výcvik učňů
Jiný tvar jména: mistři odborné výchovy
Jiný tvar jména: učňovské práce
Jiný tvar jména: učební obory
Jiný tvar jména: odborný výcvik
Jiný tvar jména: střední odborná učiliště

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě