Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Goněc, Vladimír, 1950-


Citace: Lexikon současných českých historiků.
Citace: Sborník prací historických. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 33-2007
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 12.3.1950 v Brně. Doc., PhDr., CSc., historik, zaměřený na historii 20. stol. a evropskou integraci.
FF MÚ Brno