Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vošahlík, Aleš, 1934-2001


Citace: SKUK
Citace: Zprávy památkové péče, Roč 69, 2009, č. 5
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 1934, zemřel 19. 1. 2001. Architekt, práce z oboru dějin, památkové péče a urbanismu.