Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pletzer, Karel, 1922-2002


Citace: JVK CB-REGO
Citace: PNP-LA
Citace: Jihočeský sborník historický,71 (2002), s. 277
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 7. 6. 1922 v Českých Budějovicích, zemřel 12. 7. 2002 tamtéž. PhDr., CSc., historik, výkonný redaktor Jihočeského sborníku historického a předseda redakční rady Výběru, časopisu pro historii a vlastivědu jižních Čech, autor vlastivědných prací z Českobudějovicka.
český historik