Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hausenblasová, Jaroslava, 1957-


Citace: Její: Der Hof Kaiser Rudolfs II.
Citace: www (Ústav dějin umění)
Citace: Bastl, Beatrix - Hausenblasová, Jaroslava ... et al.: Habsburkové Země Koruny české ve středoevropské monarchii, 2017
Citace: www(Univerzita Karlova. Filozofická fakulta), cit. 20. 12. 2017
Narozena 1957. PhDr., Ph.D., historička a archivářka, zaměřená na kulturní a sociální dějiny raného novověku, edice písemných pramenů, dvůr císaře Rudolfa II. a dějiny Prahy.