Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Katrnožka, Josef


Citace: Jeho: Příručka "Ako" pro fotografy amatéry
Citace: Jeho: Příručka moderní fotografie
Ing. chemie, věd. spolupracovník firmy Ako, autor příručky o fotografování