Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Heyd, Oskar Ferdinand, 1892-1966

Vazby: Heyd, O. F., 1892-1966
Vazby: Heyd, O., 1892-1966
Vazby: Heyd, Oskar, 1892-1966
Vazby: Heyd, Otakar Ferdinand, 1892-1966

Citace: Heyd Otakar Ferdinand : Obchodní korespondence, Praha, Grafie, 1944
Citace: Heyd Otakar Ferdinand : Sbírka úkolů z obchodní korespondence pro I. a II. ročník vyšších obchodních škol, Praha, Grafia, 1944/
Citace: PNP-LA
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 1.8.1892 v Praze, zemřel 26.11.1966 tamtéž. JUDr., profesor obchodní akademie, literatura a učebnice z oboru obchodních nauk a korespondence.