Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Zudová-Lešková, Zlatica, 1957-

Vazby: Zudová, Zlatica, 1957-
Vazby: Lešková, Zlatica, 1957-

Citace: osobní sdělení
Citace: Československá armáda 1939-1945 (Sborník, sestavila: Z. Zudová-Lešková)
Status/Správní celek: definitivní
Narozena 1957 v Púchove (SR), žije v ČR. PhDr.,CSc.,historička, práce z oboru, zejména specializace na léta 1938-1945.