Skip to main content

Detail autorityVazby: numerická analýza
Vazby: asymptotické metody
Vazby: interpolace funkcí
Vazby: isogeometrická analýza
Vazby: iterační metody
Vazby: kvadraturní formule
Vazby: meshfree metody
Vazby: metoda konečných prvků
Vazby: metoda okrajových prvků
Vazby: nomografie
Vazby: polynomiální metody
Vazby: relaxační metody (matematika)
Vazby: vyrovnávací počet
Vazby: numerická matematika