Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Voet, Léon, 1919-2002

Vazby: Voet, Léon B., 1919-2002

Citace: Voet, L. - Voet-Grisolle, J.: The Plantin Press (1555-1589) : a biliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden : 1, A-B. 1980
Citace: KBR
Citace: DNB
Status/Správní celek: definitivní
Belgický historik, zaměřený na dějiny knihtisku.