Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hoskovec, Jiří, 1933-2011


Citace: PNP-LA
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 19.2.1933 v Ústí n. Labem, zemřel 11.7.2011. Prof., PhDr., CSc. Psycholog. Od roku 1960 pracoval v Psychologickém ústavu UK a později na katedře psychologie FF UK Praha. Zabýval se hlavně hypnózou a dějinami psychologie, oblastmi psychologie práce a organizace a dopravní psychologií. Byl vedoucím redaktorem časopisu Československá psychologie.