Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Zámečníček, Karel, 1965-


Citace: Osm hlav / Jan Vrak
Citace: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010
Citace: Zámečníček, K. - Veličková, H.: Kosmasovo převtělení z kronikáře do knihkupeckého podnikatele. In Krok : kulturní revue Olomouckého kraje, roč. 7, č. 3 (2010), s. 2-6
Status/Správní celek: definitivní
Narozen 17. 10. 1965 v Olomouci. Fotograf a knihkupec. V letech 1994-2004 vedl knihkupectví Votobia, od roku 2004 vede knihkupectví Kosmas v Olomouci.