Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Karský, Georgij, 1932-


Citace: Georgij Karský, Petr Holota: 75 let profesora RNDr. Zbyňka Nádeníka, DrSc.
Citace: www(Výzkumné centrum dynamiky Země)
Citace: www(Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický)
Citace: Geodetický a kartografický obzor, č. 12/2007, roč. 53, s. 294
Narozen 27. 10. 1932 ve Stádleci u Tábora. Ing., CSc., geodet. Práce z oboru.