Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Black, Jeremy, 1955-


Citace: Black, Jeremy: The age of total war, 1860-1945. 1st pub. Westport: Praeger Security International, 2006
Citace: LC (Names), cit. 22. 4. 2013
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 22. 4. 2013
Britský historik, vysokoškolský pedagog, specializace na politické a vojenské dějiny.