Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Piorecká, Kateřina, 1976-
Datum úmrtí nebo zániku: narozena
Místo úmrtí nebo zániku: 5.4.1976 v Praze

Vazby: Piorecká Bláhová, Kateřina, 1976-
Vazby: Bláhová, Kateřina, 1976-

Citace: Bláhová, Kateřina: Kraje. Literární odkaz Josefa Šusty
Citace: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století
Citace: Její: české dějepisectví v dialogu s Evropou
Citace: O českou literaturu naukovou : diskuse o úloze a organizaci českých humanitních věd v letech 1885-1900 / Kateřina Piorecká
Narozena 5.4.1976 v Praze. Historička, práce z oboru kulturní historie, zabývá se dějinami české historiografie a problematikou literárního a vědeckého života české společnosti v 2. polovině 19. století.
Bohemistka. Práce z oboru kulturní dějiny. Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha