Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Psíková, Jiřina, 1946-


Citace: Archivum Trebonense 2001
Citace: Biografický slovník archivářů českých zemí
Citace: J. Psíková: Archivy a zítřek
Narozena 17.5.1946. PhDr., archivářka,hisotircké práce z jihočeského regionu.
Státní okresní archiv Jindřichův Hradec