Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: ec-----, ee-----
Vazby: Evropa střední
Vazby: Evropa východní
Vazby: postkomunistické země
Vazby: Evropa
Vazby: Evropa východní a střední