Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: a-tu---
Vazby: Malá Asie
Vazby: Paphlagonia (Turecko)
Vazby: Východní Anatolie (Turecko)
Vazby: Turecko
Vazby: Anadolu (Turecko)