Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Borák, Mečislav, 1945-
Datum úmrtí nebo zániku: nar.31.1
Místo úmrtí nebo zániku: v Růžďce na Vsetínsku


Citace: PNP-LA
Citace: Pejčoch, I. a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010
Citace: Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století
Narozen 31.1.1945 v Růžďce na Vsetínsku. Doc., PhDr., CSc., historik, autor literatury faktu, zabývá se českými dějinami 20. století, zejména 2. světovou válkou, ale také dějinami Slezska a střední Evropy.
zabývá se českými dějinami 20.století, zejména 2. světovou válkou, literatura faktu