Skip to main content

Detail autorityVazby: fyzikální jednotky
Vazby: fyzikální rovnice
Vazby: elektrické veličiny
Vazby: entalpie
Vazby: entropie
Vazby: fyzikální konstanty
Vazby: hmotnost
Vazby: hybnost
Vazby: magnetická susceptibilita
Vazby: síla
Vazby: teplo
Vazby: tlak
Vazby: fyzika