Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Fejfar, František, 1868-1915


Citace: PNP-LA
Citace: Bařina M.: Z prosincových výročí Novopacka. Achát, 6, 1995, č. 12, s. 9
Narozen 4.12.1868 v Nové Pace, zemřel 11.12.1915 v Praze. Finančník, ředitel Zemské banky, odborný publicista, národohospodářské publikace, anglická a francouzská obchodní korespondence.