Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Richter, Miroslav, 1932-2011


Citace: PNP-LA
Citace: www(Archeologický ústav Praha)
Citace: Sommer, P.: Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc. : (29. 5. 1932 - 12. 8. 2011). - Archaeologia historica, 37, 2012, č. 2, s. 810-811
Narozen 29. 5. 1932, zemřel 12. 8. 2011. Doc. PhDr., DrSc., archeolog, zaměřený na středověká města, autor publikací z oboru.