Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: e-au---
Vazby: Štýrský Hradec (Rakousko : okres)
Vazby: Steiermark (Rakousko)
Vazby: Stiermarken (Rakousko)
Vazby: Styria (Rakousko)

Status/Správní celek: správní celek