Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kucrová, Veronika


Citace: Čechura, Jaroslav, Boháčová, Veronika, ed. a Kucrová, Veronika, ed.: Sedláci si dělají, co chtějí: sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury. Vyd. 1. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2012
Citace: www(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), cit. 24. 1. 2013
Mgr., historička, specializace na dějiny raného novověku.