Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kouřil, Miloš, 1932-2013


Citace: PNP-LA
Citace: Sborník prací historických. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 33-2007
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 22. 1. 2013
Narozen 1. 6. 1932 v Bratislavě (Slovensko), zemřel 4. 1. 2013 v Olomouci. Doc. PhDr., historik zaměřený na oblast raného středověku, církevních dějin a dějin českého exilu.
historik