Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Krčmář, Jan, 1877-1950

Vazby: Krčmař, Jan, 1877-1950
Vazby: Krčmář, J., 1877-1950

Citace: Kdy zemřeli... ?
Citace: Český biografický slovník XX. století, Biografický slovník českých zemí, Malá československá encyklopedie
Citace: Exposé ministra školství a národní osvěty ...
Citace: Jeho: Dvě civilistické studie o nových předpisech právních
Citace: Krčmař,J.-Hácha,E.-Sommer,O.: Josef Stupecký in memoriam
Narozen: 27. 7. 1877 v Praze, zemřel: 31. 5. 1950 v Praze. JUDr, profesor soukromého práva na univ. v Praze, v letech 1934-1936 ministr školství a národní osvěty. Autor knih: Právo občanské, O smlouvě námezdní, Úvod do mezinárodniho práva soukromého, Javorina, Učebnice občanského práva, O funkci a významu definice v právní vědě aj.