Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kroupa, Petr, 1953-


Citace: Jeho: Premonstrátský klášter v Louce
Citace: Podzim středověku. (Sborník sympozia)
Narozen 27.1.1953 v Brně. Historik umění, specializuje se na středověkou architekturu, teorii a praxi památkové péče.