Skip to main content

Detail autority

Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Archeologická komise
Jiný tvar jména: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Archaeologická kommisse
Jiný tvar jména: Archeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Jiný tvar jména: Archaeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Citace: Matějka, B.: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století
Citace: NKC

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě