Skip to main content

Detail autorityVazby: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Archaeologická kommisse
Vazby: Archeologická komise při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Vazby: Archaeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění

Citace: Matějka, B.: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století
Citace: NKC