Skip to main content

Detail autority

práva menšin
Jiný tvar jména: menšinová politika
Jiný tvar jména: menšiny
Jiný tvar jména: národnostní menšiny
Jiný tvar jména: rovnost ras
Jiný tvar jména: lidská práva
Jiný tvar jména: občanská práva

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě