Skip to main content

Detail autorityKód geografické oblasti: n-usu--
Vazby: Spojené státy americké
Vazby: Spojené státy americké-oblast jižní
Vazby: Spojené státy americké (jihovýchodní oblast)
Vazby: Jih (Spojené státy americké)
Vazby: Jihovýchod (Spojené státy americké)
Vazby: Southern States (Spojené státy americké)
Vazby: Southeastern States (Spojené státy americké)
Vazby: South (Spojené státy americké)
Vazby: South (U.S.)
Vazby: Southern United States
Vazby: American South
Vazby: American Southeast
Vazby: Sunbelt States (Spojené státy americké)

Citace: LC (Names)
Citace: www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Citace: www(Getty)