Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Adámek, Jiří, 1914-2003


Citace: Adámek, J.: Sedmimístné tabulky goniometrických funkcí se sedmicifernou kotangentou od 0° do 45° pro šedesátinné dělení kruhu
Citace: www(Časopis Zeměměřič)
Narozen 22. 6. 1914, zemřel 14. 6. 2003. Ing., CSc., geodet, autor publikací z oboru.