Skip to main content

Detail autorityVazby: metoda nejmenších čtverců
Vazby: Fisherova informace
Vazby: aritmetický průměr
Vazby: asymptotická statistika
Vazby: biometrika
Vazby: prostorová statistika
Vazby: robustní statistika
Vazby: statistická analýza
Vazby: statistické metody
Vazby: statistické modely
Vazby: výpočetní statistika
Vazby: statistika