Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hyginus, ca 64 př. Kr.-ca 17 po Kr.

Vazby: Gaius Iulius Hyginus, ca 64 př. Kr.-ca 17 po Kr.
Vazby: Pseudo-Hyginus, ca 64 př. Kr.-ca 17 po Kr.
Vazby: Hyginus, Polyhistor, ca 64 př. Kr.-ca 17 po Kr.
Vazby: Hyginus, Caius Julius, ca 64 př. Kr.-ca 17 po Kr.
Vazby: Hyginus, Gaius Iulius, ca 64 př. Kr.-ca 17 po Kr.
Vazby: Hyginius Astronomicus, ca 64 př. Kr.-ca 17 po Kr.
Vazby: Igino, ca 64 př. Kr.-ca 17 po Kr.

Citace: Pseudo-Hyginus: Sphaera octava :mýty a věda o hvězdách, (z latinského originálu přeložila, úvodem a rejstříkem opatřila Alena Hadravová). Praha : Artefactum : Academia, 2013
Citace: Janoušek, Jan a kol.: Slovník latinských spisovatelů. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2004
Citace: DNB, cit. 3. 3. 2014
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 3. 3. 2014
Římský polyhistor a gramatik.