Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Blahušiak, Juraj


Citace: Juraj Blahušiak: Organizácia práce a miezd
Citace: Juraj Blahušiak: Produktivita práce a mzdy v socialistických podnikoch
Citace: Juraj Blahušiak: Rozbor práce a miezd v priemysle
Citace: SKK SR
Autor publikací z oboru ekonomiky, zvl. práce a mzdy.