Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Dokoupil, Lumír, 1935-


Citace: PNP-LA
Citace: Sborník prací historických. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 33-2007
Narozen 25.8.1935 v Hrabové. Prof. PhDr., CSc., historik zaměřený na historickou demografii a sociální a ekonomickou historii.