Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Kupka, Vladimír, 1957-


Citace: Kupka: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Narozen 1957 v Praze. PhDr., PhD., historik, práce o pevnostech a opevněních.