Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vychodil, Pavel Julius, 1862-1938


Citace: Kdy zemřeli... ?
Narozen: 18. 4. 1862 v Přemyslovicích u Konice, zemřel: 7. 4. 1938 v Brně. ThDr., red. Občanské tiskárny v Brně, moravský lit. kritik, red. čas. Hlídka, (Knihovna lidu, Život Frant. Sušila, Básnictví a mravouka, Poetika, V. Kosmák, Z doby Sušilovy, O kritice aj.) Nekrology: Naše věda 20. 1941. s. 315-7. - LF 65. s. 240-2. - Tvrdý Jos.: J. P. Vychodil. P., 1940.