Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Doubrava, František, 1822-1902

pseudonym (od r.2020 se nepoužívá): Lochovický, 1822-1902
Vazby: Doubrawa, Franz Fr., 1822-1902
Vazby: Dubrovin, Feodor, 1822-1902

Citace: PNP-LA
Citace: Doubrava, František: Návod k pravidelnému pěstování lnu. V Táboře: F. Doubrava, 1867
Citace: Doubrawa, Franz Fr.: Die Verwaltung geistlicher Güter nachgewiesen durch die Organisation und fünfjährige Leitung der Stiftsdomäne Mühlhausen: behufs seiner fachlichen Thätigkeit für seine Gönner, Fachgenossen und Freunde. Tabor: F.F. Doubrawa, 1874
Citace: Biografický slovník českých zemí, Libri, Praha 2011
Citace: Vopravil, J.: Slovník pseudonymů
Narozen 11. 1. 1822 v Lochovicích (okr. Beroun), zemřel 1902 na Ukrajině. Ředitel hospodářské školy, agronom, spisy z oboru hospodářství, zemědělské výroby a o českých vystěhovalcích v Rusku.
Narozen 1822 v Lochovicích u Hořovic, zemřel 1902. Ředitel hospodářské školy, spisy z oboru hospodářství a o českých vystěhovalcích v Rusku.