Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Drápala, Jaromír, 1949-


Citace: Kuchař-Drápala: Metalurgie čistých kovů
Citace: www Vysoké školy báňské
Narozen 1949. Doc., Ing., CSc., vysokoškolský pedagog na Vysoké škole báňské, fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, katedře neželezných kovů, rafinace a recyklace, práce z oboru.