Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mikan, Johann Christian, 1769-1844


Citace: Psotníčková, J. Jan Evangelista Purkyně. Praha: Orbis, 1955.
Citace: Martínek, J. - Martínek, M.: Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové
Narozen 5. 12. 1769 v Teplicích, zemřel 24. 12. 1844 v Praze. Botanik.