Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mikulenka, Václav, 1946-


Citace: Jeho: Nauka o důlních škodách
Citace: www(VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní)
Citace: osobní sdělení
Narozen 28.9.1946 v Ostravě. Ing., Ph.D., práce z geodézie, inženýrské geodézie, důlního měřičství a o vlivech poddolování.
hornický odborník, působí v IGDM, VŠB - Technická univerzita Ostrava