Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Engels, Friedrich, 1820-1895

Vazby: Engel's, F., 1820-1895
Vazby: Engels, Bedřich, 1820-1895
Vazby: Engels, Frederick, 1820-1895

Citace: Ludvík Feuerbach a vyústění německé klasické filosofie
Citace: Marks, K., Engel's, F.: O kolonial'noj sisteme kapitalizma
Citace: NKC
Citace: Engels,F.: The condition of the working-class in England in 1844
Německý politický filozof, spoluautor teorií komunismu.
něm. filozof a ekonom, spoluzakladatel marxismu a kom. hnutí, tvůrce dialektického materialismu (s K. Marxem)